Halsen-fotballens koronainformasjon

På denne siden samles informasjon til spillere, trenere og foreldre i Halsen IF Fotball angående aktivitet under korona-pandemien.


HVEM KAN TRENE?

 • Vi har åpnet for organiserte fotballtreninger igjen for alle våre lag f.o.m. 16. mai 2020.
 • Treningstider legges om for å tilpasse oss situasjonen. Alle tider skal avtales og organiseres av baneansvarlig Tom Hetty.
 • Vi oppfordrer alle til å delta, men treningene er frivillige.

HVORDAN SKAL DET TRENES?

Alle skal føle seg trygge på våre treninger. Derfor skal alle økter gjennomføres etter myndighetenes retningslinjer og fotballforbundets «koronavettregler». I tillegg har vi våre egne kjøregeler for inngang og utgang på økta.


Slik gjør vi det i Halsen (sist oppdatert 14. mai):
 • Spillere med luftveissymptomer må holde seg hjemme i tråd med anbefalinger fra helsedirektoratet. Dette er spillerens og foresattes ansvar.
 • All parkering samt avstigning/påstigning skal skje på parkeringsplassen ved Bergslihallen.
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 • Maks 20 spillere per gruppe. Det bør være en leder tilstede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
   - Maks 10 spillere per gruppe for aldersgruppen 6-9 år 
 • Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Ballen bør rengjøres mellom hver økt
 • Kjegler og annet utstyr bør rengjøres før og etter hver treningsøkt
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten

Anbefalte grenser for antall spillere / ledere på:

11-er bane: 50 spillere/ledere
7/9-er bane: 25 spillere/ledere
5-er bane: 15 spillere/ledere
Ballbinge: 6 spillere


Overordnede retningslinjer:

 


© 2020 Halsen Idrettsforening | Bergeskogen idrettspark | 3260 Larvik | post@halsenif.no