Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

Vi innkaller til årsmøte for Halsen IF Hovedforeningen. Årsmøtet avholdes på klubbhytta torsdag 15. oktober 2020, kl 19:00.

SAKSLISTE:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
  3. Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll
  4. Behandle Årsberetningen for 2019
  5. Behandle Organisasjonsplan - Klubbleksikon
  6. Behandle forslag og saker
  7. Valg

Følgende saker er satt opp undre punkt 6:

  • Fastsette kontingent og treningsavgifter
  • Endring av lov for Halsen IF etter ny lovnorm fra NIF
  • Idrettsprisen 2019

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet.

Saksdokumenter vil være tilgjengelig en uke før årsmøtet og vil utleveres ved årsmøtets start.


© 2020 Halsen Idrettsforening | Bergeskogen idrettspark | 3260 Larvik | post@halsenif.no