Håndballstyret

Navn Stilling Mobil
Anette Findorff Styreleder 400 36 607
Jerker Kristensson Styremedlem
Kjetil Hansen Styremedlem
Torunn Eide Styremedlem
Morten Kulseng Styremedlem
Katharina Eriksen Varamedlem